Budownictwo
Ocieplenie pianką pur

Ocieplenie pianką pur

Teraz kwestie związane z oszczędzaniem energii są bardziej aktualne niż kiedykolwiek, stały wzrost taryf skłania nas do szukania alternatywnych opcji oszczędzania ciepła. Obecnie na rynku budowlanym prezentowany jest dość szeroki wybór materiałów do ocieplania domów. Jednocześnie szybko zaczęło zdobywać popularność ocieplenie pianką pur. Prace z wykorzystaniem tego materiału do ocieplania ścian można wykonywać zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i wzdłuż całej elewacji.

Czym charakteryzuje się ocieplanie pianką pur?

Podczas wykonywania prac termoizolacyjnych jednym z najważniejszych wymagań dotyczących jakości izolacji ścian jest brak mostków termicznych. Osiąga się to poprzez zminimalizowanie liczby szwów pomiędzy panelami lub blokami materiału izolacyjnego, poprzez staranne uszczelnienie obszarów, w których izolacja termiczna przylega do konstrukcji budynku. A najlepiej, aby uzyskać ogólnie bezszwową warstwę, aby nie pozostawiać żadnej szansy na ucieczkę ciepła i przenikanie zimna. A spełnienie takiego warunku, biorąc pod uwagę dostępne technologie, jest całkiem możliwe, jeśli wykonywane jest ocieplenie pianką pur.

Najważniejsze wartości ocieplania pianką pur

Ciekła pianka poliuretanowa jest dobrą i niezawodną izolacją. Ocieplając pianką pur https://ocieplanie-dachow.com.pl/ ściany czy dach budynku w krótkim czasie nastąpi wypełnienie przestrzeni znajdującej się między krokwiami. To samo dotyczy prętów umieszczonych pionowo w ścianie domu.

Pianka pur to materiał budowlany:

  • Odporny na wysokie temperatury (do +80°C).
  • Posiada zdolność do przepuszczania wody.
  • Wykazuje wysoką paroizolację.

Poliuretanowa pianka pur, która zapewnia niezawodną izolację termiczną ścian domu, może być również aktywnie wykorzystywana jako uszczelnienie szczelin podczas montażu okien plastikowych. Wykonana jest na bazie poliuretanu, dzięki czemu wykazuje wystarczająco wysokie właściwości ogniotrwałe.

Ocieplenie pianką pur – ściany

Po ocieplaniu pianka pur powierzchnia robocza stanie się monolityczna, nie będzie miała szwów i połączeń. Użycie tego materiału jest odpowiednie do ocieplania:

  • Ściany zewnętrzne mieszkań.
  • Balkony z izolacją ścian zewnętrznych.
  • Loggie.

Ocieplenie pianką purZe wszystkich izolatorów z grupy piankowej natryskiwana dwuskładnikowa pianka poliuretanowa jest najskuteczniejsza pod względem właściwości termoizolacyjnych. Do produkcji pianki pur, która jest wykorzystywana do izolacji konstrukcji budowlanych i obiektów użyteczności publicznej i jest produkowana bezpośrednio na miejscu pracy, stosuje się dwa składniki wyjściowe: poliol i izocyjanian. Po zmieszaniu tych związków rozpoczyna się szybka reakcja, podczas której syntetyzuje się szybko twardniejący polimer, poliuretan. Reakcji towarzyszy obfite wydzielanie dwutlenku węgla, który tworzy ogromną liczbę małych bąbelków. Po zestaleniu uzyskuje się sztywną strukturę pianki, a pęcherzyki gazu w większości (w wysokiej jakości materiale – ponad 90%) tworzą izolowane komórki.

Nie tylko struktura wypełniona gazem, ale sama w sobie jest dobrym izolatorem termicznym. Współczynnik przewodności cieplnej dwutlenku węgla jest prawie o połowę niższy niż powietrza, co sprawia, że pianka poliuretanowa o zamkniętych komórkach jest jednym z najskuteczniejszych materiałów izolacyjnych. Ponadto bliskość porów zapobiega przenikaniu wilgoci w dowolnym stanie skupienia (cieczy lub pary). Ocieplenie pianką pur https://www.ocieplanie-dachow.waw.pl/ nie jest przesiąknięte wodą i nie traci swoich unikalnych właściwości nawet w warunkach dużej wilgotności (np. w kontakcie z gruntem).

Czym natryskiwana jest pianka pur?

Do uzyskania gotowego materiału niezbędne jest korzystanie z odpowiedniego sprzętu tzn. specjalnej instalacji technologicznej, która zapewnia zarówno prawidłowe dozowanie początkowych składników, jak i dostarczanie ich pod ciśnieniem do strefy mieszania. Same takie instalacje mogą mieć różne wymiary, poziomy złożoności i wydajności. Ale zasada ich działania jest w przybliżeniu taka sama.

Sprężarka wytwarza ciśnienie niezbędne do pobrania i wypompowania płynnych składników ze zbiornika. Przechodzą przez jednostkę sterującą, która służy do precyzyjnego dozowania składników oraz regulacji poziomu ciśnienia wylotowego. Następnie składniki przechodzą przez specjalne tuleje do pistoletu natryskowego, a ich mieszanie odbywa się niemalże przy samej dyszy. Zatem główna reakcja syntezy poliuretanu z uwolnieniem dwutlenku węgla i masowym spienianiem zachodzi już w przeważającej części na izolowanej powierzchni konstrukcji budynku. To z góry determinuje ważną i użyteczną okoliczność, że po nałożeniu ocieplenia pianka pur bardzo znacząco, 20-40-krotnie zwiększa swoją objętość, wypełniając wszystkie ubytki, puste przestrzenie.

Otóż fakt, że uzyskana mieszanina ma doskonałą przyczepność do niemal wszystkich materiałów, oraz to, że jest dostarczana pod ciśnieniem, pozwala na nakładanie pianki poliuretanowej na pionowe ściany, a nawet na powierzchnie pod kątem, np. na odwrocie strona połaci dachowych. Termoizolacyjne pokrycie tworzone jest bezpośrednio na ocieplanej konstrukcji, bez żadnych dodatkowych detali, pozostaje tylko kontrolować jego wymaganą grubość.

Wydaje się, że wszystko jest proste, jednak należy zauważyć, że jakość powstałej izolacji termicznej zależy bezpośrednio od profesjonalizmu fachowca. Nawet niewielkie odchylenia w składzie składników podczas mieszania mogą prowadzić do pogorszenia właściwości termoizolacyjnych i trwałości tworzonej powłoki.