Geologia
Kwestie związane z lokacją nowych inwestycji wydobywczych

Kwestie związane z lokacją nowych inwestycji wydobywczych

Proces inwestycyjny związany z eksploatacją nowych złóż surowców naturalnych jest to niezwykle skomplikowany proces logistyczno-decyzyjny. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że inwestowanie w jakiekolwiek nowe złoże, zawsze wiąże się z pewną dozą ryzyka. Nawet jeżeli najbardziej skrupulatnie podejdziemy co do kwestii oceny jego zasobności oraz ekonomicznych aspektów jego eksploatacji. Niemniej jednak eksploatacja nowych złóż surowców naturalnych jest nieunikniona, przez wszystkie koncerny wydobywcze, które chcą pozostać istotnymi graczami na rynku. Warto jest przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej.

Ryzyko związane z rodzajem wydobywanego surowca

Jak wyżej wspomniano, każda eksploatacja nowego złoża surowca naturalnego związana jest z pewnym ryzykiem, ale w przypadku wydobywanych surowców, nie ma pomiędzy nimi znaku równości. Jeżeli chodzi o ryzyko inwestycyjne, są po prostu złoża pierwiastków i minerałów, które są obarczone mniejszym ryzykiem, głównie z tego powodu, że mają one obecnie większy potencjał rynkowy i są po prostu cenniejsze. Wahania ich ceny zdarzają się rzadziej oraz są mniejsze. Są natomiast surowce, co do których ryzyko jest zdecydowanie większe i choć przemysł bez nich nie może się obyć, to bardzo ciężko jest prognozować w długofalowej perspektywie, jak duże będzie na te surowce zapotrzebowanie oraz jakie finalnie będą ceny tych surowców na giełdach pierwiastków. Możemy tutaj wymienić kilka przykładów, ale warto spojrzeć na najbardziej jaskrawe, czyli takie, które pokażą, jak bardzo ryzyko inwestycyjne różni się, w zależności od rodzaju wydobywanego materiału. Do pierwiastków, które są obarczone dużo mniejszym ryzykiem inwestycyjnym, należą na przykład metale ziem rzadkich, jak sama nazwa wskazuje, minerałów tych metali występuje na naszej planecie bardzo mało, a same pierwiastki, jeśli już nawet występują w złożach, to występują w nich w niezbyt dużym zagęszczeniu. Jednocześnie pierwiastki ziem rzadkich należą do najbardziej pożądanych, ponieważ dzięki nim możemy tworzyć urządzenia nowoczesnej elektroniki. Na drugiej stronie tej skali znajduje się na przykład żelazo, które jest niezbędne do wytopu stali. Choć trudno sobie wyobrazić, aby ludzkość miała się bez stali obejść, to wahania cen rynkowych, w przypadku żelaza są dość trudne do prognozowania. Wystarczy, aby jakikolwiek koncern motoryzacyjny podjął decyzję o tym, że na przykład karoserię będzie wytwarzał z innego metalu niż stal, aby ceny zanurkowały w dół. Są też również pierwiastki, można by powiedzieć położone pośrodku tej skali. Do takich pierwiastków zaliczymy miedź. Jak na razie miedź jest potrzebna i będzie potrzebna, ale w krótkofalowej perspektywie, wahania zapotrzebowania na ten pierwiastek są dość znaczące. Jednocześnie, jeżeli na przykład w dziedzinie nadprzewodnictwa, poczyniono by znaczący postęp, to może się zdarzyć tak, że ceny miedzi będą spadać.

 

Zobacz również:

 

Rozpoznawanie złóż

Rozpoznawanie złóż jest to jeden z najważniejszych elementów procesu decyzyjnego, dotyczącego nowych inwestycji na nowych złożach. Rozpoznawanie złóż obejmuje przynajmniej kilka aspektów, a dwa należy na pewno wymienić. Pierwszym aspektem rozpoznawania złóż jest kwestia tego, jak bardzo zasobne w poszukiwany przez nas minerał lub pierwiastek jest złoże. Często się zdarza tak, że w wyniku rozpoznania złoża, wnioskujemy, że zawartość szukanego pierwiastka jest niska i nie będzie opłacalne wydobycie, przy obecnych cenach na rynkach światowych, ale w perspektywie długofalowej, możemy przewidywać znaczący wzrost cen. Może się więc okazać, że chociażby uzyskanie praw do eksploatacji takiego złoża, z punktu widzenia długofalowego jest sprawą opłacalną. Rozpoznawanie złóż obejmuje również kwestię oceny tego złoża, pod kątem tego, jakiej technologii będziemy mogli użyć, aby rudę przerobić. Jest to niezwykle istotne, ponieważ technologie pod względem wydajności oraz kosztów znacząco się różnią.

Kwestie ekonomiczne

Rozpoznanie złóż nie jest to oczywiście tylko i wyłącznie kwestia samej geologii oraz chemii. W rozpoznaniu złóż musimy również uwzględnić czynniki ekonomiczne, związane nie tylko z przewidywaną ceną na rynkach światowych, ale powiązaną z nimi dynamiką wzrostu gospodarczego w różnych krajach. W zależności od stopnia rozwoju gospodarki konsumują w mniejszym lub większym stopniu różne pierwiastki. Dla przykładu gospodarki wschodzące zawsze będą konsumować bardzo duże ilości stali oraz miedzi, natomiast gospodarki rozwinięte, w których znaczące gałęzie gospodarki skupiają się na elektronice i zaawansowanych technologiach, raczej będą wykazywały dużo większe zapotrzebowanie, na wspomniane pierwiastki ziem rzadkich oraz inne pierwiastki, które nie występują powszechnie na naszej planecie. Dla przykładu możemy tutaj pokazać pierwiastek o nazwie Itr. Jest on niezwykle rzadki, ale jest on nadprzewodnikiem, a do tego wchodzi w stan nadprzewodnictwa w relatywnie jak na to zjawisko wysokiej temperaturze. Z tego to powodu jest jednym z najdroższych pierwiastków na ziemi. Chociaż jego wydobycie oscyluje w okolicach jednego grama na kilka ton urobku, to mimo wszystko jest opłacalne.