Usługi
Jakie cechy powinien mieć dobry detektyw?

Jakie cechy powinien mieć dobry detektyw?

Prywatny detektyw to osoba, której usługi mogą okazać się nam bardzo przydatne w różnych momentach życia. Jakie cechy powinien mieć dobry detektyw?

Kim jest detektyw?

Detektyw to także nazwa jaką stosuje się w stosunku do stanowiska policji. W takim wypadku chodzi o funkcjonariusza policji, który zajmuje się czynnościami śledczymi, ale robi to w sposób dyskretny i utajniony. Zazwyczaj jednak, jeśli mówimy detektyw, mamy na myśli raczej: prywatny detektyw. Chodzi nam wówczas o osoby, które są zatrudnia nie policja, ale na przykład agencja detektywistyczna.

Skąd pochodzi zawód detektywa?

Choć nazwa detektyw pochodzi od łacińskiego słowa detego, które oznacza wykryć lub wyjawić, tak naprawdę zawód ten w formie jaką znamy dzisiaj powstał dopiero w XIX wieku. Miało to miejsce prawdopodobnie na ziemiach, na których położone są Stany Zjednoczone. Jednakże działalność osób trudniących się tym fachem była tak dyskretna, że do dziś zachowało się niewiele informacji na temat tych naprawdę pierwszych detektywów.

Jakie cechy powinien mieć dobry detektyw?Wiemy natomiast jaka była pierwsza agencja detektywistyczna, która zasłynęła ze swojej działalności na skalę światową. Założył ją w 1833 roku we Francji były przestępca nazwiskiem Eugène-François Vidocq. Dzięki świetnej znajomości świata przestępczego i stosowanych metod Vidocq odnosił niebagatelne sukcesy, a jego usługi detektywistyczne chwalone były nie tylko przez prasę, ale i ówczesnych literatów, jednym z nich był Honoré de Balzac znany powszechnie w Polsce jako Balzak. Nieco później, bo około 1850 roku, światową sławę zyskała amerykańska agencja detektywistyczna Allana Pinkertona. Dość powiedzieć, że detektywi pracujący w niej udaremnili pierwszy zamach na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki – Abrahama Lincolna. To właśnie w tej agencji pierwszy raz zaczęto również posługiwać się zdjęciami przestępców w celu ułatwienia prowadzenia śledztwa. Zrewolucjonizowało to zasady prowadzenia dochodzeń i położyło podwaliny pod kryminalistykę jaką znamy dziś. Symbol otwartego oka jako rozpoznawalny znak usług detektywistycznych to kolejna rzecz związana z agencją Pinkertona, która przetrwała po dziś dzień.

Kiedy w Polsce pojawili się pierwsi detektywi?

W Polsce szansa na pojawienie się osób wykonujących zawód detektywa pojawiła się dopiero wraz ze zmianami ustrojowymi. Zapoczątkowane one zostały w 1989 roku. Pierwszych polskich detektywów zatrudnić więc można było prawdopodobnie dopiero w latach 90. Już wtedy można było zatrudniać osoby, które miały za zadanie prowadzić prywatne śledztwa czy ochraniać osoby czy mienie. Jednak dopiero w 2001 roku przyjęto w naszym kraju ustawę określającą zasady wykonywania usług detektywistycznych w ramach działalności gospodarczej.

Zobacz koniecznie:

Kiedy zawód detektywa zyskał popularność?

Swoją popularność usługi detektywistyczne niewątpliwie zawdzięczają dziełom tak zwanej kultury popularnej. Prywatni detektywi od dziesięcioleci pojawiają się w książkach, filmach, serialach, a nawet komiksach. Do znanych komiksowych detektywów należy na przykład postać zwana L z mangi Death Note lub Batman z popularnych na całym świecie komiksów spod sztandaru Detective Comics (DC).

W literaturze nieprawdopodobną sławę zyskały postacie takie jak Sherlock Holmes powołany do życia przez Arthura Conan Doyla oraz Hercules Poirot stworzony przez Agathę Christie. Obie te postaci do dziś inspirują niezliczoną ilość adaptacji literackich, serialowych, komiksowych oraz filmowych. Z literatury do filmu przetransferowana została również postać Charliego Chana, detektywa chińskiego pochodzenia.

Jakie kwalifikacje powinien mieć detektyw?

biuro detektywistyczne JarocinJednak między fikcją a rzeczywistością przebiega bardzo wyraźna granica. W Polsce prywatnym detektywem nie może zostać ktokolwiek. Osoba taka musi spełniać szereg warunków i posiadać określone kwalifikacje.

Osoba taka musi mieć ukończone 21 lat i być obywatelem naszego kraju lub Unii Europejskiej. Ewentualnie zamiast tego może posiadać prawo do wykonywania zawodu detektywa na terenie naszego kraju. Musi mieć wykształcenie średnie lub wyższe oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być też obiektem toczących się postępowań w sprawie przestępstw skarbowych.

Detektywem nie może natomiast zostać osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat została zwolniona dyscyplinarnie z następujących urzędów:

  • Policji,
  • prokuratury,
  • Sądu,
  • Straży Granicznej,
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencji Wywiadu,
  • Biura Ochrony Rządu,
  • Wojska Polskiego,
  • innego urzędu administracji publicznej.

Są również pewne dodatkowe warunki, które osoba musi spełnić aby mogła być zatrudniona przez biuro detektywistyczne lub po prostu działać w zawodzie prywatnego detektywa. Jest to przede wszystkim nienaganna opinia, która wydana zostać musi przez komendanta powiatowego lub miejskiego policji. Ważne jest to, że nie może być to dowolny komendant, ale właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Dodatkowo przedłożyć należy orzeczenie lekarskie o posiadaniu zdolności psychicznych do wykonywania usług detektywistycznych. Jest też kilka innych dokumentów, które taka osoba musi posiadać, między innymi taki, który potwierdza odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych czy danych osobowych.