Usługi
Agencja ochrony – co wiedzieć warto?

Agencja ochrony – co wiedzieć warto?

Agencje ochrony w Polsce zajmują się chronieniem firm prywatnych, jak i obiektów komercyjnych, ale często mają w swojej ofercie kompleksowe usługi. Wybór najlepszej z nich nie jest prostym zadaniem. Bezpieczeństwo jest na tyle ważne, że niewskazane są pomyłki czy kompromisy. Czym tak właściwie zajmuje się agencja ochrony? Jakie ma zalety i wady? I czym się kierować szukając najlepszej z nich? 

Czym zajmuje się wykwalifikowana agencja ochrony?

Klient, który poszukuje najlepszej firmy ochroniarskiej, musi jasno określić swoje potrzeby, a także zapoznać się z podstawowymi zadaniami, jakie dana firma świadczy. Zazwyczaj specjalistyczna agencja ochrony oferuje:

 1. Bezpośrednią ochronę fizyczną klienta -stałą bądź doraźną. Polega to na stałym monitoringu systemów alarmowych: domowych, firmowych i na terenie chronionego obiektu.
 2. Ochronę mienia, gdzie działania mają na celu chronić mienie poprzez zabezpieczenie nieruchomości, rzeczy, terenu, a także innych własności klienta. Tyczy się to ochrony od kradzieży oraz pozostałych czynników, jakie mogą mieć wpływ na ewentualne szkody mienia. Do zadań firmy ochroniarskiej należy kontrola ruchu osób na terenie firmy, obchody, obsługa systemu alarmowego, rejestracja wejść i wyjść. Ochrona osób i mienia dzieli się przeważnie na ochronę bezpośrednią oraz techniczną.
 3. Ochronę osobistą, która jest głównym zadaniem wykwalifikowanych pracowników agencji ochrony. Obejmuje ona ochronę zdrowia, życia i nietykalności osobistej. Obowiązkiem agenta jest zabezpieczanie osób przed możliwymi zagrożeniami, tudzież niedopuszczanie do nich osób postronnych.
 4. Ochronę techniczną, czyli różnego rodzaju zabezpieczenia techniczne, mające za zadanie chronić mienie klienta bądź osoby. Opiera się to przede wszystkim na montażu alarmów/urządzeń, które sygnalizują pojawiające się zagrożenie, a także ich konserwację, naprawę

 

Zalety i wady dobrej agencji ochrony

Zalety płynące z korzystania z firmy ochroniarskiej:

 • Bezpieczeństwo, które jest największym i najistotniejszym aspektem. Ludziom bogatym/zamożnym zdarzają się częste wyjazdy, a wtedy ich dom pozostaje bez jakiejkolwiek opieki. Oczywiście jest to świetna okazja dla złodziei. Stąd też, dużo osób decyduje się na zatrudnienie wykwalifikowanej agencji ochrony, która pod ich nieobecność będzie czuwać i kontrolować okolicę, by do domu nie zakradli się przestępcy. W tym celu w domu montowane są oryginalne alarmy, informujące firmę ochroniarską o włamaniu się osoby na teren posesji. Gdy taka sytuacja ma miejsce, wzywana natychmiast jest ochrona. Przybywa ona na miejsce w czasie możliwie najszybszym, a w międzyczasie zostaje wezwana policja, która ma zadanie złapać osobę, która śmiała wtargnąć na posesję. 
 • Prestiż, szczególnie ważny dla osób na stanowisku, które chcą ten fakt podkreślić. Zatrudnienie agencji ochrony pokazuje, że zleceniodawca chce się wyróżniać wśród swoich znajomych, a przede wszystko, iż posiada w domu drogocenne przedmioty. Obok takiej osoby, nikt nie przechodzi obojętnie. 

Wada zatrudnienia agencji ochrony:

 • Dość wysokie koszta związane z wzięciem wykwalifikowanej firmy ochroniarskiej, a dokładniej osób dbających o bezpieczeństwo. Nie każdego stać na taki wydatek, dlatego najczęściej korzystają z tego osoby najbogatsze. Wysokie wynagrodzenie pracowników agencji ochrony wynika z ilości i jakości pracy jaką świadczą. Trzeba jasno powiedzieć, że jest ona odpowiedzialna, a często też niebezpieczna. Firmy ochroniarskie powinny dbać o odpowiednie wyszkolenie swoich pracowników. Dlaczego? Bo osoby bez szkolenia psychologicznego oraz ze sprawności fizycznej nie nadają się do takiego rodzaju pracy. 

Na co zwrócić uwagę szukając najlepszej agencji ochrony? 

Przede wszystkim na:

 1. Doświadczenie, które oprócz istnienia w tej branży, powinno wyróżniać się umiejętnością przewidywania możliwych problemów/zagrożeń oraz przeciwdziałania im. Może się zdarzyć, że agencja będąca na rynku od 20 lat nie była na jakichkolwiek poważniejszych interwencjach, a firma od niedawna działająca miała wiele takich niebezpiecznych przypadków. 
 2. Pracowników – dobrze wiedzieć, kogo dana agencja zatrudnia,  gdyż to właśnie ci konkretni ludzie będą czuwać nad bezpieczeństwem zleceniodawcy. Osoby te muszą być dobrze przeszkolone, wykwalifikowane, znać przepisy dotyczące ochrony oraz posiadać wiedzę odnośnie pierwszej pomocy. Ponadto powinni się wykazywać sprawnością fizyczną. 
 3. Rekomendacje innych, dotychczasowych klientów. Pozytywne oceny świadczą o tym, że warto nawiązać współpracę z konkretną firmą. 
 4. Sposób działania – musi być dostosowany do obowiązujących przepisów, aczkolwiek każda agencja ustala własny zakres działań. Dobrze jest wypytać,  jak szybko dociera w przypadku alarmu i jakie metody postępowania wykorzystuje. 
 5. Zakres usług, warto go poznać, ponieważ nie wszystkie firmy mają w swojej ofercie usługi kompleksowe. Specjalnością jednych jest ochrona obiektów oraz obsługa imprez masowych, natomiast drudzy pracują np. tylko dla klientów biznesowych obsługując gotówkę, konwoje czy ochraniając transformatory.